跳至內容

Nabopolassar

Chhiùng Wikipedia lòi

Ná-pô-pha-lâ-sâ-ngì (Â-khà-tet-vùn:Nabû-apal-usur) he Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet ke khôi-koet kiûn-tsú, tshai-vi ngièn-khì he kûng-ngièn-tshièn 626-ngièn - 605-ngièn, tshai-vi ngi-sṳ̍p-ngi ngièn.