Neriglissar

Chhiùng Wikipedia lòi

Nài-lî-kak-li-sâ-ngì he Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet ke thi-si ngim kiûn-tsú. Têu-he Nì-pu-kap-nì-sat ngi-sṳ ke ńg-se-lòng, tshai-yî kûng-ngièn-tshièn 560-ngièn sat-hoi Yî-vi-mí-lò-tha̍t yì-yèn tên vi-é, tshai-vi khì-kiên he kûng-ngièn-tshièn 560-ngièn - 556-ngièn, khiung-yû si-ngièn.