Neu-Ulm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Neu-Ulm.
Neu-Ulm fui-chông.

Neu-Ulm he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Bayern-pâng Swabia ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 80.50 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 55,689-ngìn (2014-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]