Newar-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Newar-ngî.
Newar-ngî.

Newar-ngî (Newah Bhaye fe̍t Newari), yu pûn chhṳ̂n-vì Nepal ngî-ngièn (नेपाल भाषा, Nepal Bhasa), he Nepal chûng-phu Kathmandu kuk-thi Newar-ngìn só chhâu chhṳ̀ ke ngî-ngièn, su̍k Hon-chhòng Ngî-ne Chhòng-mén Ngî-chhu̍k, Newar-ngî ngièn yung Ranjana-vùn sṳ-mû piâng-siá heu kói yung Thiên-sàng-vùn sṳ-mû piâng-siá, sṳ́-tet hien-kîm ke Newar-ngî sṳ̀n-vì chhai kâi Ngî-hì chûng vì-yit yit-chúng yî Thiên-sàng-vùn vì sû-siá hì-thúng ke ngî-ngièn. Nang-ngoi, chhai Sikkim, Sî Bengal lâu Sî-chhòng tén thi-khî ya-yû chhâu Newar-ngî ke kî-mìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Newar-ngî Wikipedia