Ngâi-fa

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Ngâi-fa" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"𠊎話" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Ngâi-fa[1],he Ye̍t-sî lâu Kóng-sî nàm-phu tén thi-khî ke Hak-kâ-ngî fông-ngièn,yîn thi-yit-ngìn-tshṳn ham-tso ngâi,kû-só tshiu pún ngìn ham-tso ngâi-fa. Ngâi-fa fûn-phu pí-kau fûn-sán,lâu Ye̍t-ngîPa̍k-fa), lài-fa(Mên-nàm-ngî fûn-kî) yû tsiap-tshiuk,ngî-yîm lâu tshṳ̂-fi yâ su liá-têu ngî-ngièn ke yáng-hióng,kû-só tshai fat-yîm,yong-tshṳ̀ tén fông-mien tû lâu Tòi-vânYe̍t-tûng thi-khî ke Hak-kâ-ngî fông-ngièn yû só tshâ-phe̍t.

Tshâm-kháu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. Tshìn-yûn-liùng.Thien-pa̍k(Sâ-lòng)Ngâi-fa ki-lio̍k[J].Kam-kông sṳ̂-fam-ho̍k-yen ho̍k-po(Tset-ho̍k sâ-fi khô-ho̍k po), 1998(19).