Ngìn-mìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngìn-mìn (人民) he ngìn ke si̍p-ha̍p. thûng-sòng hiet chhai khiung koet-kâ fe̍t thi-khî, yû yit-thin khièn-like ngìn kèu-sṳ̀n liá-ke koet-kâ fe̍t thi-khî ke ngìn-mìn.