Ngî-ne

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngî-ne

Ngî-ne(語系) , ya cho-tet ham-cho Ngî-hì, he kîn-kí mò-khiung-yong ngî-ngièn ke yên-fa kôan-he (ngî-yîm, chhṳ̀-fi lâu ngî-fap), tui ngî-ngièn chin-hàng ke fûn-lui fông-fap.