跳至內容

Ngièn-lun Chhṳ-yù

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngièn-lun Chhṳ-yù he on-tseu tshṳ-kí ke yi-ngien fat-péu ngièn-lun yî-khi̍p thâng khì-thâ ngìn yi-kien ke khièn-li. Ngièn-lun Chhṳ-yù thûng-sòng pûn ngin-vì he hien-thoi mìn-tsú chûng yit-ke put-khó khiet-séu ke kôn-ngiam. Yì-yèn koet-kâ khó-nèn yìn-yèn tshú-fa̍t mêu-tsúng khí-yû pho-fái-sin ke péu-tha̍t ke lui-hìn.