跳至內容

Ngiên-kiu

Chhiùng Wikipedia lòi
Hién-mì-kiang Sṳ̍t-ngiam-sṳt Ngiên-kiu.

Ngiên-kiu he chú-thûng lâu ne-thúng fông-sṳt ke ko-chhàng, he vi-liáu fat-hien, kié-sṳt fe̍t-chá káu-chang sṳ-sṳ̍t, sṳ-khien, hàng-vì, fe̍t-he lî-lun. Ngiên-kiu ya-he chiông liá-yong sṳ-sṳ̍t, fap-chet fe̍t-chá lî-lun chok-chhut sṳ̍t-chi yin-yung. "Ngiên-kiu" liá-chhṳ̀ song yung-lòi mèu-shu̍t yû-kôan mêu-yit thi̍t-sû chú-thì ke chṳ̂-sín sû-si̍p.