跳至內容

Ngiùn-hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngiùn-hò

Ngiùn-hò (銀河) ya cho-tet ham-cho thiên-hò (天河) fe̍t-chá hò-hâi (河溪), he yit ke phong-hìn sên-hi. Thai-yòng-hi chhiu-he chhai ngiùn-hò lî-tú.