Ngie-kûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngie-kûng

Ngie-kûng蟻公 he yit-tsúng sa-fi-sin ke khûn-tshùng, vàn-tshiòn yù kûng-tsok vi-yông. Ngie-kûng ke tsúng-lui tsṳ̂n-tô, sên-fa̍t fông-sṳt ya-he mo siông-thùng.