Ngie-kûng

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Ngie-kûng

Ngie-kûng蟻公 he yit-tsúng sa-fi-sin ke khûn-tshùng, vàn-tshiòn yù kûng-tsok vi-yông. Ngie-kûng ke tsúng-lui tsṳ̂n-tô, sên-fa̍t fông-sṳt ya-he mo siông-thùng.