Ngo̍k-ǹg

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Ngo̍k-ǹg

Ngo̍k-ǹg su̍k-yî phà-chhùng-lui. Fûn-phu tì ngie̍t-tai ke hò-chhôn, fù-piên khi̍p hói-ngan chûng.


Ngo̍k-ǹg fûn-phu