O-thi-li Pâ-vî-li-â-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
O-thi-li Pâ-vî-li-â-ngî

Boarisch

Koet-kâ: O-thi-li
Thi-khî: Pâ-vî-li-â
Sṳ́-yung ngìn-su: 12,000,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Ngit-ngí-man Ngî-tshu̍k
Sî Ngit-ngí-man Ngî-tsṳ̂
O-thi-li Pâ-vî-li-â-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 bar


O-thi-li Pâ-vî-li-â-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Bairisches Mundartgebiet.PNG

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[編寫 | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   O-thi-li Pâ-vî-li-â-ngî Wikipedia