Oi-sâ-nì-â-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Oi-sâ-nì-â-ngî (Eesti keel) he Oi-sâ-nì-â ke koet-ngî, yok-yû yit-pak yit-sṳ̍p-van ngìn sṳ́-yung, yok kiú-sṳ̍p-van ngìn chok-vi mû-ngî sṳ́-yung, su̍k-yî Ural Ngî-ne ke Fûn-làn Vû-kô-ngì Ngî-chhu̍k, chui chiap-khiun Fûn-làn-ngî, liá lióng-chúng ngî-ngièn cho-tet siông-thûng. Oi-sâ-nì-â-ngî mû-yîm fûng-fu. Ngî-fap fî-sòng fu̍k-chha̍p, yû sṳ̍p-si chúng.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Oi-sâ-nì-â-ngî Wikipedia