Pô-lò-chiu-fûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Pô-lò-chiu-fûng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"波螺皺風" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Pô-lò-chiu-fûng

Pô-lò-chiu-fûng (波螺皺風) he yit chúng chṳ̂n khiòng ke thiên-hi hien-siong, yù chṳ̂n khoai tá-chón ke li̍p-thí khûng-chûng kón-chhong hi-liù hìn-sṳ̀n.