Pún-hiông Sâm-tên-muk Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Hongō-Sanchōme Chhàm是位於日本東京文京區本鄉二丁目,東京地下鐵、東京都交通局(都營地下鐵)的鐵路車站。