跳至內容

Pak-fo Kûng-sṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi
Pâ-lì ke Pak-fo Kûng-sṳ̂.
Hiông-kóng ke Pak-fo Kûng-sṳ̂.

Pak-fo Kûng-sṳ̂ (百貨公司) he yit-chúng chhiû-mai tô-chúng fo-phín ke thai-hîn làng-chhiû sông-tiam. Pak-fo Kûng-sṳ̂ thûng-sòng chhiû-mai pí-káu ngo-kui lâu thai-hîn sông-phín, piáu-sut kâ-sṳ̂, thien-hi, fu̍k-chông, chông-sṳt-phín, ngùan-kí, chhù-kí khi̍p yun-thung yung-phín tén-tén.