Pak-ha̍p (lui-hîn)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Ngit-ngî siá-fap
Ngit-ngî ngièn-vùn百合
Kanaゆり
Hepburn-sṳt Lò-mâ-sṳYuri

Pak-ha̍p(百合) he ACG lâu thùng-ngìn (同人) seú-sot ke khói-ngiam, ńg-sin chṳ̂-kiên ke oi-chhìn koân-he. oi lâu hiûn sóng pak-ha̍p ke ngìn, ôn-cho “pak-ha̍p-khúng”.