Pak-ha̍p (lui-hîn)

Chhiùng Wikipedia lòi

Pak-ha̍p (Ngit-pún-ngî: 百合 Yuri?) he ACG lâu thùng-ngìn (同人) seú-sot ke khói-ngiam, ńg-sin chṳ̂-kiên ke oi-chhìn koân-he. oi lâu hiûn sóng pak-ha̍p ke ngìn, ôn-cho “pak-ha̍p-khúng”.