Pau-ǹg

Chhiùng Wikipedia lòi
 
Pau-ǹg
Ngiùn-kok-é lâu pau-ǹg
Ngiùn-kok-é lâu pau-ǹg
sâng-vu̍t fûn-lui
kie: Animalia
mùn: Mollusca
kông: Gastropoda
â kông: Orthogastropoda
chúng muk: Vetigastropoda
muk: Archeogastropoda
chúng-khô: Haliotoidea
khô: Haliotidae
Rafinesque, 1815
su̍k: Haliotis
Linnaeus, 1758

Pau-ǹg he yit-chúng sên-fa̍t chhai hói lî-tú ke ngiôn-thí thung-vu̍t, cho-tet sṳ̍t, mi-tho tông hó.