Pet-kîn Sú-tû Koet-chi Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Pet-kîn Sú-tû Koet-chi Kî-chhòng.

Pet-kîn Sú-tû Koet-chi Kî-chhòng (IATA thoi-ma: PEK; ICAO thoi ma: ZBA), vì Chûng-koet Pet-kîn-sṳ lièn-ngoi chú-yeu ke Koet-chi Kî-chhòng, thùng-sṳ̀ ya-he Chûng-koet Koet-chi Hòng-khûng Kûng-sṳ̂ ke kî-thi kî-chhòng. Sú-tû Kî-chhòng muk-chhièn he sṳ-kie phài-miàng thi-ngi fàn-mông ke kî-chhòng, 2013-ngièn, Sú-tû Kî-chhòng lî-hak thûn-phôn liòng chhêu-ko 8371-van ngìn chhṳ, kiùn-chhṳ yî Mî-koet Â-thi̍t-làn-thai Koet-chi Kî-chhòng.

Kî-chhòng khói-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yi-ngoi Sṳ-ku[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]