跳至內容

Pet Tó

Chhiùng Wikipedia lòi

Pet Tó (北岛, 1949-), Chûng-koet sṳ̂-ngìn. Pet-kîn chhut-sên, 1980 kô-chûng chut-ngia̍p, cho-ko fun-ngièn-thú kûng-ngìn, thiet-siong, 1970 ngièn-thoi khôi-sṳ́ cho sṳ̂. 1978 ngièn lâu Miòng Khiet chhong-sṳ́ "Kîm-thiên" chha̍p-chṳ. Sṳ̂-si̍p: "Pet Tó sṳ̂-sién" (1986), "ńg-ya kô-sú" (1995)......