Phîn-ngùi vu̍t-chúng

Chhiùng Wikipedia lòi
Phîn-ngùi vu̍t-chúng.
Phîn-ngùi vu̍t-chúng.
Phîn-ngùi vu̍t-chúng.
Phîn-ngùi vu̍t-chúng.
Phîn-ngùi vu̍t-chúng.

Phîn-ngùi vu̍t-chúng (Yîn-ngî: Endangered Species) he yit-chúng pó-fu chhong-khóng, he chṳ́ vu̍t-chúng yù yî làm-pú, tho-lia̍p, fàn-kin pho-fái, sú-liòng hî séu, tshi thi ha̍p tsak tén chúng chúng ngièn-yîn yì thô-chṳ khì yâ-sâng chúng khiùn chhai put kiú ke chiông lòi mien-lìm chhie̍t me̍t ke kî sut hàn-kô. Yit-ke kôan khèn vu̍t-chúng ke me̍t chhie̍t khó-nèn pho-fái tông-thi ke sṳ̍t-vu̍t lièn, chho-sṳ̀n sâng-thai hì ke put vún thin, pin khó-nèn chui-chûng thô-chṳ cháng-ke sâng-thai hì-thúng ke pen kié.