Phô-lò-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Phô-lò-chû

Phô-lò-chû he sṳ-kie thi-sâm thai-tó, phài-chhai Sîn Kí-nui-â chṳ̂-heu. Mien-chit chhit-sṳ̍p-sâm phiàng-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]