New Guinea

Chhiùng Wikipedia lòi
New Guinea.

New Guinea (Yîn-ngî: New Guinea) chhai Au-chû yî pet, he sṳ-kie sông thi-ngi thai tó-yí. New Guinea chhai kûng-ngièn chhièn 5000-ngièn sṳ̀ yìn-yèn lâu Au-chû siông-lièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]