Tûng Kalimantan

Chhiùng Wikipedia lòi
Tûng Kalimantan

Tûng Kalimantan (Yin-nì-ngî: Kalimantan Timur) he Yin-nì Kalimantan ke si-ke sén-fun tsṳ̂-yit. Sén-fú he Samarinda. Tûng Kalimantan mien-tsit thai-yok ngi-sṳ̍p-ngi van phiàng-fông kûng-lî, he Yin-nì thi-ngi thai-sén, tshôi Kalimantan si-ke sén-chûng mien-tsit chui-thai, mien-tsit pâu-hàm Celebes Hói chûng ke kok-tó.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]