Bangka-Belitung Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Bangka-Belitung Khiùn-tó

Bangka-Belitung Khiùn-tó (Yin-nì-ngî: Kepulauan Bangka Belitung) he Yin-nì ke yit-ke sén-fun, yù Bangka-tó yî-khi̍p Belitung-tó chû-sṳ̀n, lâu Nàm Sumatera kak-hói siông-mong. Bangka-Belitung Khiùn-tó ngièn-pún su̍k-yî Nàm Sumatera, 2000-ngièn tân-thu̍k sat-sén. Sú-fú chhai Pangkal Pinang. 2004-ngièn ngìn-khiéu he 1,012,655 ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]