Pangkal Pinang

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pangkal Pinang ki-chong

Pangkal Pinang (Yin-nì-ngî: Pangkal Pinang) he Yin-nì Bangka-Belitung Khiùn-tó sén-fun ke sén-fú chṳ̂-yit.