Phù-thò

Chhiùng Wikipedia lòi
Phù-thò

Phù-thò, ngìn-lui tsó-khì yî-tshièn tshiu khôi-sṳ́ tsâi-phì liá-tsúng kó-su, tsam-hi tshiòn sṳ-kie súi-kó sán-liòng ke si-fûn tsṳ̂-yit; yàng-yông ka-tshṳ̍t tsṳ̂n-kô, khó-yî tsṳ-tsho sṳ̀n-vì phù-thò-tsṳp, phù-thò-kôn yî-khi̍p phù-thò-tsiú.