Phùn-tshoi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phùn-tshoi

Phùn-tshoi he Hiông-kóng Sîn-kie ke tshòn-thúng sṳ̍t-vu̍t, yí-kîn yû su-pak ngièn ke li̍t-sṳ́.