Phûng-thòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Phûng-thòng.

Phûng-thòng (蜂糖) fe̍t-chá Phûng-me̍t (蜂蜜) he khûn-chhùng thòng-phûng chhiùng khôi-fâ chhṳ̍t-vu̍t ke chûng chhái-tet ke fâ-me̍t chhai phûng-chhâu chûng yòng-chṳ ke me̍t, vi pan théu-mìn.