Phau-yí

Chhiùng Wikipedia lòi

Phau-yí (暴雨) fe̍t-chá phau-fûng-yí (暴風雨), he chṳ́ chhai tông tón ke sṳ̀-kiên tú lo̍k-ha tông thai kong-yí-liong ke .