Phok Hièn-yún

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phok Hièn-yún.

Phok Hièn-yún(朴憲永, Hôn-koet-ngî:박헌영 Park Heon-young, 1900-ngièn 5-ngie̍t 28-ngit - 1956-ngièn 12-ngie̍t 5-ngit) he Hôn-koet ke thu̍k-li̍p yun-thung-kâ, Chṳn-chṳ, Khiung-sán chú-ngi-chá, ńg-sin chú-ngi-chá, Ngìn-vu̍t. Pûn chhṳ̂n-cho Yijeong(이정 而丁, 而靜)',Yichun(이춘 而春), Deokyeong(덕영 德永').