Phok Kiún-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
Phok Kiún-fi.

Phok Kiún-fi (Hòn-koet-ngî: 박근혜/朴槿惠, 1952-ngièn 2-ngie̍t 2-ngit –  ), Hòn-koet chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, hien-ngim Thai-hòn Mìn-koet chúng-thúng, chhièn chúng-thúng Park Chung-hee chṳ̂ chhòng-ńg.

Park Geun-hye yî 2012-ngièn Thai-hòn Mìn-koet chúng-thúng sién-kí fe̍t-sṳn, sṳ̀n-vì Hòn-koet li̍t-sṳ́ sông sú-vi ńg chúng-thúng, ya-he Tûng-â thi-yit vi mìn-sién ke ńg chúng-thúng, yi̍t-he Hòn-koet vì-yit fu-ńg kai-ngim chúng-thúng chṳ̂ li-chṳ́ .

Chó-ngièn sâng-fa̍t khi̍p kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-thàn sâng-ngài[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-chṳn chet-ho̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]