Rutul-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Rutul-chhu̍k (Rutul-ngî: Myhabyr), he Pet Kô-kâ-sok. Họ sống ở DagestanAzerbaijan. Tổng số lượng: 55,000-60,000.

Ngoi-phu lièn-kiet (外部連結)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]