Sài-chhùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sài-chhùng

Sài-chhùng he ki-sâng chhai ngìn lâu phú-nen thung-vu̍t chhòng tú ke yit-chúng chhùng-è.