Sâ-chhà-chiòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sâ-chhà-chiòng.

Sâ-chhà-chiòng (沙茶酱) he liù-hàng yî Chhèu-sân thi-khî ke yit-chúng chiòng-liau.