跳至內容

Sé-sṳ̂n-kiên

Chhiùng Wikipedia lòi

Sé-sṳ̂n-kiên (洗身間[1]), me ôn-to Sé-sṳ̂n-fòng (洗身房) lâu Yo̍k-thòng (浴室), he pûn ngìn sé-sṳ̂n ke kiên-é.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sé-sṳ̂n-kiên siông-koân ke tóng-on.