Séu-thì-khìm

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Séu-thì-khìm

Séu-thì-khìm (yu hêm-cho Vái-io-lìn[1]) he si-hièn ke kiûng-hièn ngo̍k-hi, hien-thoi kón-hièn ngo̍k-thòn hièn-ngo̍k-chû thu chui chhùng-yeu ke ngo̍k-hi, yit-pân chhai kón-hièn-ngo̍k chok-phín thu fi fûn-sṳ̀n thi-yit séu-thì-khìm lâu thi-ngi séu-thì-khìm lióng-ke sâng-phu. Chok-vì hien-thoi hièn-ngo̍k-hi tú chui khí fun-liòng ke ngo̍k-hi, séu-thì-khìm chú-yeu ke thi̍t-tiám chhai-yî khì fî-fông ke sâng-yîm, kô-thu ke yên-cheu kî-kháu lâu fûng-fu, kóng-fàm ke péu-hien-li̍t. Yu fûn hêm-cho ngo̍k-hi tú ke ńg-vòng[2].

  1. Hak-kâ Ve-yèn-fi chhṳ̀ chhà-sûn kiet-kó