跳至內容

Sî-pân-ngà liù-kám

Chhiùng Wikipedia lòi
Sî-pân-ngà liù-kám

Sî-pân-ngà liù-kám he chhṳ 1918-ngièn 1-ngie̍t chṳ 1920-ngièn 12-ngie̍t fat-sâng ke yit chúng put-mìn ngièn-yîn ke liù-hàng-sin kám-mo thai-liù-hàng sṳ-khien, chhai chhiòn-sṳ-kie khok-ngin ke kám-ngiam ngìn-su yû 5 yi ngìn, khì-chûng sí-mòng ngìn-su 1700 van chṳ 5000 van. Kîn-kí hien-thoi ngièn-kiu, liá-ke phiang khó-nèn he yîn-vi H1N1 yín-hí ke.