Sîn-pet-sṳ Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Sîn-pet-sṳ Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî (新北市客家文化園區) vi-yî Thòi-vân Sîn-pet-sṳ Sâm-hia̍p-khî, he vi-chho̍k pó-liù pin fat-yòng Hak-kâ vùn-fa kien ke Vùn-fa Yèn-khî, su̍k Sîn-pet-sṳ Chṳn-fú Hak-kâ Sṳ-vu-khiu̍k.

Sîn-pet-sṳ Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sîn-pet-sṳ Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî siông-koân ke tóng-on.