Sòng-tet-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sòng-tet-sṳ.

Sòng-tet-sṳ (常德市) he Chûng-koet Fù-nàm-sén kón-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, chhai Fù-nàm pet-phu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]