Sú-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Sú-ngî.
Preservation of the Sign Language (1913)

Sú-ngî (Sign language) he yit-chúng put sṳ́-yung ngî-yîm, yì sṳ́-yung sú-sṳ, sṳ̂n-thí thûng-chok, liám-phu péu-chhìn péu-tha̍t yi-sṳ̂ ke ngî-ngièn. Chú-yeu sṳ́-yung-chá he sṳt-chhûng chá. Tui yit-pân thai-chung yì ngièn, Sú-ngî put-son thûng-yung; put-ko chhai yû lûng ngìn-sṳ ke sa-khiùn, sa-khiùn chûng pâu-koat Fî lûng ngìn-sṳ ya-fi sṳ́-yung Sú-ngî. Sú ngî put-he sṳ-kie khiung-thûng ke, kok-koet yîn chhṳ-kâ ngî-ngièn yì fat-chán yit-tho péu-tha̍t chhṳ̀ -lùi fông-sṳt yû-só put-thùng ke Sú-ngî. Sùi-chho̍k kok-chúng Sú-ngî ke fat-chán, sṳ-sông kîm-ha yû sú-pak chúng Sú-ngî chhai lûng-ngìn sa-fi chûng thûng-yung.