Sú-thiàu

Chhiùng Wikipedia lòi
Sú-thiàu

Sú-thiàu he yit-tsúng pá Mâ-lìn-sú tshiet-sui sṳ̀n-vì thiàu-tshong heu yù-cha sṳ̀n ke sṳ̍t-phín, he chui sòng-yû kien-tó ke Khuai-tshôn sṳ̍t-phín tsṳ̂-yit, liù-hàng tshai-yî Mî-koet khi̍p Êu-tsû tén-thi. Ya-yu kûng-ngia̍p-fa sên-sán ke sú-thiàu he yù tá-sui ke Mâ-lìn-sú nài ap-sui tsṳ-tsho sṳ̀n-vì thiàu-tshong tsai-lòi yù-cha ke.