Sûng-kú lò-sièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Sûng-kú Lò-sièn.

Sûng-kú Lò-sièn (Nucleic acid double helix) yù lióng-thiàu Lô-siên Khiuk-sien fu-siông chhàn-lau yì-yèn hàng-sṳ̀n. Chui sòng-kien ke Sûng-kú Lò-sièn he péu-hien sâng-thai vì-chhòn ke DNA.