Sṳ̀-kiên

Chhiùng Wikipedia lòi

Sṳ̀-kiên he yung-lòi hèn-liòng sṳ-kien fat-sâng chhièn lâu heu ke chhak-thu.

sṳ̀-kiên tân-vi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

phì-miéu 飛秒
pî-miéu 皮秒
nai-miéu 奈秒
mì-miéu 微秒
hò-miéu 毫秒
miéu
fûn
sṳ̀
lî-pai 禮拜(星期)
khat
ngit
tshìm
ngie̍t
kui
ngièn
yit-kap-tsṳ́ 一甲子
sṳ-ki 世紀
tshiên-ngièn 千年