Sṳ́-vut-téu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ́-vut-téu

Sṳ́-vut (屎朏), ya cho-tet ham-cho sṳ́-vut-téu (屎朏斗), he ngìn sṳ̂n-thí ke yit ke pu-fun.