Sainte-Thècle, Québec

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sainte-Thècle, Québec.
Sainte-Thècle, Québec.

Sainte-Thècle he Québec-sén Mauricie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1989-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 221.60 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,478 (2011-ngièn). Fap-ngî mû-ngî sṳ́-yung-chá cham 98.20%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]