Samogitia-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Samogitia-ngî.

Samogitia-ngî (žemaitiu ruoda) he Baltic Ngî-chhu̍k ke yit-chúng thu̍k-li̍p ngî-ngièn, khì ngî-ngièn ngìn-khiéu chú-yeu si̍p-chûng chhai Lithuania sî-phu ke Samogitia thi-khî. "Samogitia" chhai tông-thi ngî-ngièn ke yi-sṳ̂ chhiu-he "tâi-thi" (低地), hién-sṳ liá yit-chúng ngî-ngièn he Baltic-hói thi-khî ke tâi-thi ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Samogitia-ngî Wikipedia