跳至內容

Santa Clara, California

Chhiùng Wikipedia lòi

Sṳn-khiet-là-là (Santa Clara Yîn-ngî fat-yîm: /ˌsæntəˈklærə/) he vi-yî Mî-koet Kâ-li-fuk-nì-â-chû Sṳn-khiet-là-là yen ke yit-chho sàng-sṳ, sṳ̀n-li̍p yî 1777-ngièn, kien sṳ yî 1852-ngièn. Kîn-kí Mî-koet ngìn-khiéu thiàu-chhà khiu̍k 2010-ngièn Mî-koet ngìn-khiéu Phú-chhà thúng-kie, Sṳn-khiet-là-là khiung yû ngìn-khiéu 116,468 ngìn, he Khiu-kîm-sân vân khî ngìn-khiéu thi-kiú thai sàng-sṳ. [1]

Sṳn-khiet-là-là vi-yî kwûi kuk chûng-sîm thi-tai, he kwûi kuk ke chhùng-yeu chû-sṳ̀n sàng-sṳ chṳ̂-yit, hí-tô kô khô-kî khî-ngia̍p chû yì Yîn thi̍t ngì, shin yòng, Applied Materials, NVIDIA ke Chúng-phu tû vi-yî kâi sṳ. Sṳn-khiet-là-là Thai-ho̍k tén chho̍k-miàng ho̍k-fú ya vi-yî chhṳ́. Cháng chho sàng-sṳ ke kau-yuk súi-chún chhai Kâ-chû su̍k-yî chhièn lie̍t. Thùng-sṳ̀, vân khî yû-miàng ke thai Mî-chû chú-thì kûng-yèn ya vi-yî chhṳ́. NFL Khiu-kîm-sân 49 ngìn chhui ya yî 2014-ngièn chhiên-yì chṳ vì yî sṳn thap khiet là là sṳ ke sîn khiù chhòng Levi's Stadium, than kî yî Li̍t-sṳ́ chhìn-kám yîn-su, khiù chhui miàng-chhṳ̂n yìn-yèn yèn sa Khiu-kîm-sân. Yì thi 50 kài chhêu-kip pî ya chiông yî 2016-ngièn chhai Khiu-kîm-sân 49 ngìn chhui ke sṳn thap khiet là là sṳ sîn khiù chhòng kí-hàng.

  1. "Santa Clara University Ethnobiographical Background." Santa Clara University. Retrieved on March 13, 2010.