Sat-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Sat-ngìn he chṳ́ chiông phe̍t-ngìn sat-sí. Liá-chúng hàng-vì chhai só-yû koet-kâ tû he yit chúng fam-chhui.